Dokument om upphandling av LOV

Här hittar du förfrågningsunderlag och ansökan för att bli godkänd leverantör inom vårdval i Region Uppsala.

För att en ansökan ska vara giltig behöver den vara signerad av behörig firmatecknare innan du skickar den till oss. Det finns två sätt att skicka din ansökan:

  • Fyll i och signera ansökan elektronskt. Mejla den till upphandling@regionuppsala.se. Skriv vårdområdet i ämnesraden.
  • Fyll i ansökan, skriv ut, skriv på och skicka den till oss. Märk kuvertet med vårdområdet.

Postadress:
Region Uppsala
Region Uppsalas ledningskontor
Regioninköp och upphandling
Vårdområde X
751 85 UPPSALA

Kontakt

Regioninköp och upphandling

Storgatan 27, 753 31 Uppsala