Dokument om upphandling av LOV

Här hittar du förfrågningsunderlag och ansökan för att bli godkänd leverantör inom vårdval i Region Uppsala.

Varje ansökan är en skrivbara pdf som du fyller i via din dator och sedan skriver ut.

För att en ansökan ska vara giltig behöver den vara vara undertecknad innan du skickar in den till:

Region Uppsala
Inköps - och upphandlingsenheten
Box 602
751 25 UPPSALA

Observera att kuveret ska vara märkt enligt respektive uppdrag.

Kontakt

Inköp- och upphandlingsenheten

Direkttelefon: 018-611 00 00
Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala