Dokument om upphandling av LOV

Här hittar du förfrågningsunderlag och ansökan för att bli godkänd leverantör inom vårdval i Region Uppsala.

Varje ansökan är en skrivbara pdf som du fyller i via din dator och sedan skriver ut.

För att en ansökan ska vara giltig behöver den vara vara undertecknad innan du skickar in den till:

Region Uppsala

Inköps- och upphandlingsenheten

Box 602

751 25 UPPSALA

Observera att kuveret ska vara märkt enligt respektive uppdrag.

Kontakt

Regioninköp och upphandling

Storgatan 27, 753 31 Uppsala