Ansökan LOV psykoterapi

Här hittar du förfrågningsunderlag och ansökan för att bli godkänd leverantör inom vårdval i Region Uppsala.

För att en ansökan ska vara giltig behöver den vara signerad av behörig firmatecknare innan du skickar den till oss. Det finns två sätt att skicka din ansökan:

  • Fyll i och signera ansökan elektronskt. Mejla den till upphandling@regionuppsala.se. Skriv "Ansökan LOV psykoterapi" i ämnesraden.
  • Fyll i ansökan, skriv ut, skriv på och skicka den till oss. Märk kuvertet med vårdområdet.

Postadress:
Region Uppsala
Region Uppsalas ledningskontor
Regioninköp och upphandling
Ansökan LOV psykoterapi
751 85 UPPSALA

Från ansökan till att nya psykoterapeuter kan börja arbeta på sitt avtal tar det mellan 3-6 månader.

Har du frågor om upphandlingen?

Eventuella frågor ska ske skriftligen eller genom att mejla upphandling@regionuppsala.se.

För frågor om uppdragets innehåll kontaktar du Region Uppsalas hälso- och sjukvårdsavdelning genom att mejla  stab.hsa@regionuppsala.se.

Kontakt

Regioninköp och upphandling

Storgatan 27, 753 31 Uppsala