Ansökan privat psykoterapi

Så här skickar du din ansökan

Det är behörig firmatecknare som signerar ansökan. Ansökan kan signeras digitalt eller i en utskriven version. Posta eller mejla din ansökan.

Postadress

Region Uppsala

Upphandlingsenheten

Box 602

751 25 UPPSALA

E-postadress

Mejla upphandling@regionuppsala.se

Har du frågor om upphandlingen?

Eventuella frågor ska ske skriftligen eller genom att mejla upphandling@regionuppsala.se.

För frågor om uppdragets innehåll kontaktar du Region Uppsalas hälso- och sjukvårdsavdelning genom att mejla  stab.hsa@regionuppsala.se.

Kontakt

Inköp- och upphandlingsenheten

Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala

Växeltelefon: 018-611 00 00

Skicka ett meddelande till Inköp-och upphandlingsenheten.