Ansökan privat psykoterapi

Ansökan om kontrakt är en skrivbar pdf-fil. Fyll i, skriv ut och underteckna, skicka sedan till följande adress:

Region Uppsala
Upphandlingsenheten
Box 602
751 25 Uppsala

Märk ansökan "UPPH2011-0052"

Förfrågningsunderlag gäller från och med 1 januari 2022

Gäller från och med 1 januari 2021

Gäller från 16 januari 2015

Gäller från 1 mars 2015

Gäller från 1 januari 2013

Gäller från 1 maj 2011

Frågor och svar

Kontakt

Inköp- och upphandlingsenheten

Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala

Växeltelefon: 018-611 00 00

Skicka ett meddelande till Inköp-och upphandlingsenheten.