Ansökan vårdcentral

Ansökan om kontrakt är en skrivbar pdf-fil. Fyll i, skriv ut och underteckna, skicka sedan till följande adress:

Region Uppsala

Upphandlingsenheten

Box 602

751 25 Uppsala

Märk ansökan "UPPH2009-0050"

Förfrågningsunderlag gäller från och med 1 januari 2023

Förfrågningsunderlag inklusive bilagor finns publicerade på opengov.com

Kontakt

Inköp- och upphandlingsenheten

Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala

Växeltelefon: 018-611 00 00

Skicka ett meddelande till Inköp- och upphandlingsenheten.