Ansökan vårdcentral

Ansökan om kontrakt är en skrivbar pdf-fil. Fyll i, skriv ut och underteckna, skicka sedan till följande adress:

Region Uppsala
Upphandlingsenheten
Box 602
751 25 Uppsala

Märk ansökan "UPPH2009-0050"

Förfrågningsunderlag, gäller från och med 1 januari 2015

Förfrågningsunderlag/regelbok

Beslut från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Förfrågningsunderlag, gäller från och med 1 januari 2014

Beslut revideringar § 159

Beslut revideringar § 219

Förfrågningsunderlag

Kontakt

Inköp- och upphandlingsenheten

Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala
Växeltelefon: 018-611 00 00

Skicka ett meddelande till oss!