Region Uppsalas logotyp och grafiska profil

Region Uppsalas logotyp och grafiska profil talar om bland annat vilken typografi och färgskala som du ska använda när du jobbar med visuellt material med Region Uppsala som avsändare.

Ida Åhlén

Kommunikationsstrateg