Region Uppsalas logotyp och grafiska profil

Region Uppsalas logotyp och grafiska profil talar om bland annat vilken typografi och färgskala som du ska använda när du jobbar med visuellt material med Region Uppsala som avsändare.

Se hela vår grafiska profil med logotyper för tryck, utskrift, bildspel, webb och it-system.

Till Mediaflow

Logotypen

Region Uppsalas läns logotyp är ett samlande kännetecken som förmedlar vissa värden till mottagaren – alla element i den har en betydelse. Logotypen är skyddad enligt varumärkeslagen och får därför inte förändras. Mottagaren ska alltid kunna känna igen logotypen och vara säker på att det verkligen är Region Uppsalas län som står bakom ett budskap.

Färger

Huvudregeln är att vår liljeröda huvudfärg alltid ska vara dominerande. Som komplement till huvudfärg har vi en palett bestående av fyra färger – orange, gul, blå och grön.

Typografi – typsnitt

Vårt profiltypsnitt är Platform Bold. Det gör sig lika bra i tryckt som i digital form. Platform används i all kommunikation så långt det är möjligt. Till texter som inte är på rubriknivå använder vi oss av Source Sans Pro. Internt använder vi också Arial Bold som ersättningstypsnitt för Platform och Arial Regu­lar i stället för Source Sans Pro.

Bården

Bården används i underkant på många av våra tryck­saker, till exempel foldrar, affischer och anslag. Den kan också användas i digitala enheter som banners och i sociala medier. Bården får inte användas i någon annan färg än den liljeröda.

Ida Åhlén

Strateg grafisk produktion