Region Uppsalas logotyp och grafiska profil

Region Uppsalas logotyp och grafiska profil talar om bland annat vilken typografi och färgskala som du ska använda när du jobbar med visuellt material med Region Uppsala som avsändare.

Se och ladda ner hela den grafiska profilen via vår mediabank Mediaflow (välj ruta åtta)

Till Mediaflow

Logotypen

Region Uppsalas läns logotyp är ett samlande kännetecken som förmedlar vissa värden till mottagaren - alla element i den har en betydelse. Logotypen är skyddad enligt varumärkeslagen och får därför inte förändras. Mottagaren ska alltid kunna känna igen logotypen och vara säker på att det verkligen är Region Uppsalas län som står bakom ett budskap.

Färger

Huvudregeln är att vår liljeröda huvudfärg alltid ska vara dominerande. Som komplement till huvudfärg har vi en palett bestående av fyra färger – orange, gul, blå och grön.

Bakgrundsnyanserna är 15 % av huvudfärgen och 20 % av de fyra komplementfärgerna. Dessa används som bakgrund på i stort sett allt material vi producerar. Bakgrundsnyanserna ska alltid kompletteras med den liljeröda bården.

Liljeröd                                                     

CMYK: 30, 100, 30, 0
RGB: 158, 24, 99
PMS: 227
HEX: #9e1863

Orange

CMYK: 0, 65, 55, 0
RGB: 213,118,103
PMS: 7416
HEX: #d57667

Gul

CMYK: 0, 35, 100, 0
RGB: 230,173,0
PMS: 130
HEX: #e6ad00

Blå

CMYK: 90, 0, 0, 0
RGB: 53,153,213
PMS: 2995
HEX: #3599d5

Grön

CMYK: 65, 0, 60, 0
RGB: 83,161,127
PMS:346
HEX: # 53a17f

Typografi – typsnitt

Vårt profiltypsnitt är Platform Bold. Det gör sig lika bra i tryckt som i digital form. Platform används i all kommunikation så långt det är möjligt. Till texter som inte är på rubriknivå använder vi oss av Source Sans Pro. Internt använder vi också Arial Bold som ersättningstypsnitt för Platform och Arial Regu­lar i stället för Source Sans Pro.

Bården

Bården används i underkant på många av våra tryck­saker, till exempel foldrar, affischer och anslag. Den kan också användas i digitala enheter som banners och i sociala medier. Bården får inte användas i någon annan färg än den liljeröda.

Ida Åhlén

Strateg grafisk produktion