Parker i Region Uppsala

I Region Uppsalas parker kan du hitta en plats för återhämtning eller röra dig bland växter och föremål.

Parker öppna för allmänheten

Wikparken

Promenera, titta på utsikten, lek och lär bland träden. Wikparken är en härlig barnvänlig naturpark som är öppen året runt.

Parker öppna för Akademiska sjukhusets besökare 

Givarstigen

Givarstigen är en liten park på Akademiska sjukhusområdet i Uppsala mellan akutmottagningen och ingång 50.  Syftet med parken är att erbjuda sjukhusets besökare en plats för återhämtning, en liten oas, och även kunna röra sig bland växterna och föremålen.

Namnet Givarstigen är en hyllning till alla har donerat eller donerar organ, vävnader, celler och blod. Dessa människor bidrar genom sin osjälviska gärning till att skapa liv, rädda liv och förbättra liv. Parken hyllar även alla medarbetare som på olika sätt arbetar med donationsfrågor. På platsen finns sedan tidigare ett donationsträd. Trädet, som är en purpurapel, planterades under donationsveckan 2011 till minne av alla som donerat organ och vävnader för att hjälpa andra till ett nytt liv.

Parken är särskilt utformad för att främja biologisk mångfald, vilket är en förutsättning för liv på vår planet. Parkens växter är utvalda för att pollinerare som humlor, fjärilar och blomflugor ska kunna hitta nektar och pollen från blommorna under hela växtsäsongen. Ställningarna av armeringsjärn, så kallade gambioner, innehåller träbitar med förborrade hål. Det är brist på död ved i staden så det här är ett sätt att bjuda in vedlevande insekter som vilda, solitära (ensamlevande) bin. Parken Givarstigen fanns med i Region Uppsalas miljöprogram för 2019–2022.

Är du intresserad av växtförteckningen? Mejla zandra.falck@regionuppsala.se 

Donationsparken-foto Zandra Falck.png

Läkparken

Att vara på sjukhus som barn innebär ofta en påfrestning för hela familjen. Lekterapin på Akademiska barnsjukhuset ger familjen trygghet och avkoppling under sjukhusvistelsen. Bland annat erbjuds utomhuslek i Läkparken som ligger i anslutning till lekterapin. Här finns en plats där barnen kan leka och läka, gunga, springa, vila, pyssla, gräva, klättra, läsa och spela. Helt enkelt sådant som barn och ungdomar gör när de är utomhus.

Läkparken stod klar 2012 och möjliggjordes tack vare bidrag från Akademiska sjukhusets barnfond. 

Bild över Läkparken