Parker i Region Uppsala

I Region Uppsalas parker kan du hitta en plats för återhämtning eller röra dig bland växter och föremål.

Parker öppna för allmänheten

Wikparken

Promenera, titta på utsikten, lek och lär bland träden. Wikparken är en härlig barnvänlig naturpark som är öppen året runt.

Parker öppna för Akademiska sjukhusets besökare 

Donationsparken

Donationsparken är en liten park på Akademiska sjukhusområdet i Uppsala mellan akutmottagningen och ingång 50.  Syftet med parken är att besökare ska kunna finna en plats för återhämtning, en liten oas, och även kunna röra sig bland växterna och föremålen. I parken är växterna utvalda för att pollinerare som humlor, fjärilar och blomflugor ska kunna hitta nektar och pollen från blommorna under hela växtsäsongen. Ställningarna av armeringsjärn, så kallade gambioner, innehåller träbitar med förborrade hål. Det är brist på död ved i staden så det här är ett sätt att bjuda in vedlevande insekter som vilda, solitära (ensamlevande) bin. Här lägger bihonan sina ägg i ett hål. Hon lägger några i rad med en skiljevägg av lera emellan. Varje ägg får en liten klump av pollenkorn som mat. Nästa vår har äggen kläckts och larverna omvandlats till en färdiga insekter som kryper ut. Vilda solitära bin sticks inte men lämna dem i fred.

Parken fanns med i Region Uppsalas miljöprogram 2019–2022 för att gynna pollinerare som har minskat i antal på senare år då markanvändningen i landskapen förändrats. Bekämpningsmedel kan också spela en roll för nedgången. Pollinerare är viktiga inte bara för vackra blommor utan för att pollinera bärbuskar och fruktträd.

Donationsparken-foto Zandra Falck.png