Aktuellt från Fastighet och service

Vi erbjuder en bred service till Region Uppsalas verksamheter och har väldigt varierade ansvarsområden. Här kan du läsa mer om vårt arbete och få de senaste uppdateringarna från vår förvaltning.