Mödravårdscentral – MVC

På våra 11 mödravårdscentraler träffar du barnmorskor och läkare. Vi har även psykologer knutna till vissa av våra mottagningar. Mödravårdscentral kallas vanligen för barnmorskemottagning. Vi finns nära dig i livets stora och små stunder.

Alla våra barnmorskemottagningar

I nedanstående listor hittar du alla våra barnmorskemottagningar. De är uppdelade utifrån vilken kommun barnmorskemottagningen finns i.  

För dig som är gravid

Att bli förälder kan vara det största som händer i livet. Om du är gravid så vill barnmorskemottagning träffa dig så tidigt som möjligt. Du ringer till den barnmorskemottagning du vill gå till för att skriva in dig. 

Ambitionen är att du och din partner, om du lever i en relation, ska få bästa möjliga vård och upplevelse av graviditet och förlossning. Barnmorskemottagningen förbereder dig väl inför den förändring som du står inför.

Vården du som gravid får hos oss

Våra barnmorskor tar hand om dig under och efter graviditeten. Barnmorskorna ordnar besök hos läkare eller psykolog när du behöver det. Mottagningarna samarbetar med alla barnavårdscentraler och förlossningen på Akademiska sjukhuset. Om du känner extra oro inför din förlossning kan du få särskilt stöd.

Mottagningarna kan ge dig information om fosterdiagnostik, som är ett samlingsbegrepp för medicinska undersökningar av fostret. All fosterdiagnostik är frivillig.

Preventivmedel och insättning

Vi gör mycket mer än att ta hand om gravida och blivande föräldrar. Har du frågor kring preventivmedel, tycker du att det är svårt att veta vad som passar just dig? Det här hjälper vi dig med. Vi hjälper dig också med insättning av olika preventivmedel.

Testa dig för könssjukdomar, ta cellprov och få abortrådgivning

Här kan du även du testa dig för könssjukdomar och ta det livsviktiga cellprovet. Kanske går du i tankarna på att göra abort och vill ha abortrådgivning. Vi finns här för dig i dessa stunder. Och alla besök är gratis.

Kort sammanfattat så erbjuder barnmorskemottagningarna:

  • Vård under och efter graviditeten
  • Stöd i föräldraskapet
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Vårdgivartaget cellprov
  • Möjlighet att göra ultraljud och annan fosterdiagnostik
  • Test för sexuellt överförbara sjukdomar (könssjukdomar)
  • Information om abort