Filmer om socialt företagande

Dagsläget i länet

 Anna Olsson, verksamhetsledare Coompanion Uppsala, pratar om intresset och engagemanget för socialt företagande i länet.

Arbetsintegrerande sociala företag minskar utanförskapet på arbetsmarknaden

Hanna Rådberg, verksamhetschef Initcia och Brukarrevisionsbyrån Uppsala län, om samhällsutmaningar som utanförskap på arbetsmarknaden, psykisk ohälsa, segregation och lokal fattigdom i länet.

Hur skapar vi upphandlingar med dubbel samhällsnytta?

Åsa Bäckström, upphandlare Region Uppsala, om den regionala utvecklingsstrategin.

Hur bryter vi utanförskap i arbetslöshet för vår målgrupp?

Dirk Kehr, chef på Sociala Företag hos Uppsala Stadsmission, om hur socialt företagande fångar upp parametrar som inte finns i samhällets system.