Socialt företagande

Sociala företag är viktiga för ett hållbart och inkluderande samhälle. Ett socialt företag fokuserar på samhällsnytta och drivs ofta av personer med ett starkt engagemang för att bidra till samhällsförbättringar.

Stärkt socialt företagande i Uppsala län

I Region Uppsala pågår projektet Ett stärkt socialt företagande i Uppsala län, där ett särskilt fokus ligger på arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Projektet finansieras av Tillväxtverket med Region Uppsala och Länsstyrelsen som medfinansiärer.

Samverkansparter är Coompanion, Uppsala stadsmission och Initcia. I projektets styrgrupp finns fyra av länets kommuner representerade, tillsammans med Länsstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet.

Projektet syftar till att:

  • Öka kunskaperna hos offentliga aktörer om att göra affärer och samarbeta med sociala företag.
  • Stärka organiseringen av det offentliga som arbetar med arbetsintegrering för en ökad transparens och tydlighet gentemot marknaden.
  • Ge sociala företag bättre förutsättningar till att medverka i offentliga upphandlingar och att aktörer som arbetar med arbetsintegration.
  • Tillhandahålls kunskap och verktyg, som kan påvisa samhällsnyttan.

Vad är ett socialt företag?

Regeringens definition av arbetsintegrerande företag:

  • Den affärsmässiga verksamheten är ett medel för att uppnå samhällsnytta, till exempel minska utanförskap, förbättra klimatet eller bidra till en tryggare livsmiljö.
  • Företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de samhällsnyttiga mål man vill uppnå.
  • Återinvesterar sina ekonomiska överskott.
  • Organisationer som är självständiga och fristående från offentlig verksamhet, ingen särskild organisations- eller associationsform.

Arbetsintegrerande sociala företag

Företag som driver näringsverksamhet med övergripande ändamål att integrera människor med stora svårigheter att få och eller behålla ett arbete kallas arbetsintegrerande sociala företag.

Det innebär att företagen försöker skapa nya arbetstillfällen. De erbjuder också arbetsträning, rehabilitering med mera för att de som deltar i verksamheten ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare.

Stödguide och enkätanalys för dig som social företagare

I dessa dokument finns en guide framtagen till dig som är eller funderar på att arbeta inom socialt entreprenörskap eller liknande. Du kan också ta del av den enkätanalys av socialt företagande som bidrar till att synliggöra de sociala företagen i Uppsala län.

Kontakt

Sophia Wirahadikusumah Renemar

Projektledare