Hälso- och sjukvård

Vi ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten för dig som bor här. Du ska känna tryggheten att vi har en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och gott bemötande. Vi ska skapa goda möjligheter för en hälsosam, trygg och hållbar livs- och arbetsmiljö. Våra resurser ska användas på bästa möjliga sätt som gör att du känner dig delaktig.

Region Uppsala expanderar och utvecklas, för att kunna erbjuda den bästa vården till Uppsala läns invånare genomförs därför ett omfattande omställningsarbete inom hälso- och sjukvården, arbetet går under benämningen Effektiv och nära vård 2030 och inbegriper långtgående utvecklings- och förbättringsåtgärder som ser till att vi kan säkerställa dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdsbehov.

Vi arbetar för att skapa en effektiv vård som är nära till hands bland annat genom stora digitala satsningar och e-hälsa. Den digitala vårdaktören 1177 Vårdguiden förser idag länets invånare med information samt erbjuder e-tjänster. 

För en förbättrad folkhälsa arbetar vi föreyggande oh hälsofrämjande. 

Var med och påverka 

Har du förslag på hur Region Uppsala kan arbeta för att bidra till hälsofrämjande och föreyggande arbete i Uppsala län? Vi tar gärna emot dem. 

För dig som samverkar med oss som vårdgivare.

Samverkanswebben