Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Utveckling av kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken utvecklas ständigt för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Vi planerar för långsiktiga satsningar.

Stadsbusstrafik i Enköping

Busstrafiken i Enköpings stad är idag begränsad och svår att kommunicera. Andelen resenärer är lågt jämfört med motsvarande städer i landet. Genom att omarbeta linjenätet med flera förbättringar och en tydligare profil förväntas det bli mer attraktivt att använda kollektivtrafiken.

Hållplatshandboken

Trafik och samhälle har det huvudsakliga ansvaret att utveckla och underhålla hållplatser och bussterminaler runt om i Uppsala län. Riktlinjer för hur det ska gå till samt riktlinjer för utformning av busshållplatser finns i Hållplatshandboken.

Stadsbusstrafik i Enköping

Läs mer om arbetet med den nya linjenätet.

Kontakt

My Larsson

Enhetschef Långsiktig planering