Kultur

Vi arbetar för att du som länsinvånare ska erbjudas ett rikt konstliv av hög kvalitet, få lust och möjlighet till att vara kulturellt delaktig och för att du ska erbjudas en attraktiv livsmiljö. Det gör vi genom att samverka med och stödja länets kommuner, regionala kulturinstitutioner och det fria kulturlivet, samt genom att bedriva folkbildning, konferensverksamhet och arbeta med offentlig konst.

Kultur- och folkbildningsverksamheten inom Region Uppsala går under en politiskt tillsatt nämnd, kulturnämnden. Nämnden är styrelse för förvaltningen Kultur och bildning som bland annat består av enheterna kulturutveckling, konstenheten, Wiks folkhögskola och Wiks slott.

 

För dig som är professionell kulturutövare eller samverkar med oss inom ditt yrke.

Samverkanswebben

Kontakta Kultur och bildning

018-611 00 00 (växel)
E-post: kultur@regionuppsala.se
Post: Kultur och bildning
751 85 Uppsala
Besök: Storgatan 27
Uppsala

Tillgänglighet
Huset är byggt 2016 enligt gällande regelverk för tillgänglighet. Besökare tas emot i receptionen.

Följ Kultur och bildning på Facebook