Kultur

Vi arbetar för att du som länsinvånare ska erbjudas ett rikt konstliv av hög kvalitet, få lust och möjlighet till att vara kulturellt delaktig och för att du ska erbjudas en attraktiv livsmiljö. Det gör vi genom att samverka med och stödja länets kommuner, regionala kulturinstitutioner och det fria kulturlivet, samt genom att bedriva folkbildning, konferensverksamhet och arbeta med offentlig konst.

Kultur- och folkbildningsverksamheten inom Region Uppsala går under en politiskt tillsatt nämnd, kulturnämnden. Nämnden är styrelse för förvaltningen Kultur och bildning som bland annat består av enheterna kulturutveckling, konstenheten, Wiks folkhögskola och Wiks slott.

 

Kulturkonsulenterna finns för dig som är professionell kulturutövare, ung och kulturintresserad eller arbetar i skolan.

Kulturutveckling

För dig som samverkar med oss inom ditt yrke.

Samverkanswebben

Kulturnyheter

2021-04-16
Välkommen till sommaren på Wik och årets sommarkurser. Vill du spela teater, dansa eller kanske utveckla ditt poesiskrivande? Region Uppsala folkhögskola har många roliga och kreativa sommarkurser du kan välja mellan och kurserna kommer att genomföras med stor hänsyn tagen till rådande pandemi.
2021-04-14
Region Uppsala folkhögskola har flera digitala öppet hus under våren, två på filialen i Uppsala och en ute på Wik den 28 april.
2021-04-13
Mentorskapsprogrammet startade i januari 2017 och har kommit till för att på olika sätt stödja och utveckla författarskap. Under våren 2021 fortsätter programmet med Lars Sund som mentor för Maximilian Nakev von Mentzer och Anna Ehn som mentor för Sara Danielsson.
2021-04-13
I höst startar Region Uppsala folkhögskola upp den efterlängtade estetiska långkursverksamheten på Wik. De ettåriga estetiska utbildningar som drar igång till hösten är Storytelling, Bild och Form och Konstnärlig Utvecklingskurs.
2021-04-09
Är du kulturskapare och vill lära dig mer om att filma samtal och intervjuer eller livesändning? Då är du välkommen till två separata heldagskurser på Wik med Andreas Gejke, producent och filmare på Skaparkraft Film & Musikproduktion.
2021-04-01
Är du professionellt verksam konstnär i Uppsala län och nyfiken på konstnärliga uppdrag inom skolans värld? Arbetar du redan med skapande möten men vill hitta nya vägar att nå ut? Välkommen till en kurs den 29 april för hur du kan använda Konstdepartementet för att nå ut till skolan med dina projekt.
2021-03-30
Nu söker vi nya medlemmar till Kulturskaparrådet, ett råd med representanter för det fria och professionella kulturlivet i Uppsala län inom den så kallade kultursamverkansmodellen. Är du intresserad av att få en insyn i regional kulturutveckling, ha en dialog om och bidra till regional kulturutveckling med din kunskap och kompetens? Anmäl intresse senast den 30 april.
2021-03-29
Region Uppsalas arbetsvistelse för professionellt verksamma inom teaterområdet 2021 går till Anna Haglund, Maja Salomonsson och Johanna Mårtensson. Med utgångspunkt i Strindbergs novellsamling Utopier i verkligheten vill de skapa en föreställning i gränslandet mellan teater och konsert som utforskar hoppet.
2021-03-24
Nu har den inplanerade stamrenoveringen av Wiks slott påbörjats. Fastighets- och servicenämnden beslutade i september 2020 att tidigarelägga renoveringen på grund av coronapandemin som minskat beläggningen på konferensanläggningen. Stamrenoveringen beräknas vara klar den 15 augusti med en total investeringskostnad på 12,5 miljoner kronor.
Alla nyheter

Kontakt

Telefon: 018-611 00 00 (växel)

E-post: kultur@regionuppsala.se

Post: Kultur och bildning, 751 85 Uppsala

Besök: Storgatan 27, Uppsala

Tillgänglighet

Huset är byggt 2016 enligt gällande regelverk för tillgänglighet. Besökare tas emot i receptionen.

Hitta på sidan