Kultur

Vi jobbar för att du som länsinvånare ska möta ett rikt konstliv av hög kvalitet, få lust och möjlighet till att vara delaktig i kulturlivet och få en attraktiv livsmiljö. Det gör vi genom att samverka med och stödja länets kommuner, regionala kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. Vi driver också en folkhögskola, konferensverksamhet och projekt med offentlig konst.

Kultur- och folkbildningsverksamheten inom Region Uppsala går under en politiskt tillsatt nämnd, kulturnämnden. Nämnden är styrelse för förvaltningen Kultur och bildning som bland annat består av enheterna kulturutveckling, konstenheten, Region Uppsala folkhögskola och Wiks slott.

 

Kulturkonsulenterna finns för dig som är professionell kulturutövare, ung och kulturintresserad eller arbetar i skolan.

Kulturutveckling

För dig som samverkar med oss inom ditt yrke.

Samverkanswebben

Kulturnyheter

2021-07-15
Har du/ni ett kulturprojekt på gång i Uppsala län? Vill du/ni utveckla något nytt som kan bidra till länets kulturliv, samarbeta med aktörer i olika kommuner, eller kanske internationellt (i den mån det är möjligt utifrån pandemin)? Ansök om projektbidrag senast 20 augusti!
2021-07-12
2021-06-29
Nu öppnar vi upp anmälan för att delta i årets Focus filmfestival. Den är till för dig mellan 16 och 26 år som gillar att göra film. Anmäl dig och skicka in din film senast 20 augusti.
2021-06-22
Vi har tidigare utlyst Konstdygnet 2021 som är ett årligt återkommande seminarium och en mötesplats för konstnärer och andra inom bildkonstområdet med föreläsningar, seminarier och i workshops. Nu har juryn beslutat att Melody Panosian deltar från Uppsala län.
2021-06-22
För första gången har ungdomar från Östhammars kommun och Tierps kommun haft möjlighet att söka sommarjobb som dansare. Nu är ungdomarna på plats i Kulturhuset Möbeln fram till den 1 juli för att prova på jobbet som professionell dansare och för att skapa en dansföreställning.
2021-06-21
Sedan den 14 juni har 12 ungdomar som gått ut åk 9 i Uppsala kommun sommarjobbat som dansare under ledning av dansaren och koreografen Catarina Zarazua Mujo. Tillsammans arbetar de med dansföreställningen Celebration som har premiär den 30 juni på Forumtorget i Uppsala.
2021-06-09
Kulturutveckling - Film stödjer 10 uppländska filmare per år i deras produktioner. Dessa filmer visas i sin helhet, utdrag ur eller som work-in-progress på årets visningskväll den 15 juni.
2021-06-07
Är du manusförfattare eller regissör i Uppsala län kan du ansöka om att kostnadsfritt delta i Archipelago script lab 2021, en kreativ workshop i Gryts skärgård 12-16 aug 2021. Du ansöker med synopsis eller manus beroende var du är i processen. Sista dag för att ansöka är 24 juni.
2021-06-01
Region Uppsala utlyser ett residens inom filmområdet i oktober 2021. Residenset sträcker sig över fyra veckor och ger en professionell filmare verksam i Europa möjlighet att vistas i Uppsala län.
Alla nyheter

Kontakt

Telefon: 018-611 00 00 (växel)

E-post: kultur@regionuppsala.se

Post: Kultur och bildning, 751 85 Uppsala

Besök: Storgatan 27, Uppsala

Tillgänglighet

Huset är byggt 2016 enligt gällande regelverk för tillgänglighet. Besökare tas emot i receptionen.

Hitta på sidan