Forskningsresultat

För dig som är intresserad av forskningsresultat i länet så finns flera sätt att få reda på mer. Du kan till exempel lyssna på föreläsningar, seminarier och ta del av forskningsbokslut.

Olof Rudbeckdagen

Ett årligt återkommande evenemang som anordnas för att främja och sprida kännedom om pågående medicinsk forskning. På Olof Rudbeckdagen utdelas även Rudbeckpriset till ”en forskare som gjort framstående insatser inom grundforskning som fått stor klinisk betydelse”.

Arrangörer är Upsala Läkareförening och vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Märta Nasvelldagen

En dag med fokus på psykiatrins utmaningar, att förstå, förebygga och behandla psykisk sjukdom samt med möjlighet till frågor och diskussion.

Märta Nasvelldagen tillägnas sjuksköterskan och donatorn Märta Nasvell. Hon kämpade hela sitt liv för att människor med psykisk sjukdom ska mötas av samma respekt som de som drabbas av kroppslig sjukdom.

Arrangörer är vetenskapsområdet för medicin och farmaci, institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet i samarbete med verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhuset och brukarorganisationerna i Region Uppsala.

Nyckeltal

Nyckeltal är mått som används som grund till jämförelser där de olika nyckeltalen kan jämföras med till exempel resultat inom samma område från föregående år. 

Antal publikationer 2019–2021

Publikationer är vetenskapligt arbete som har publicerats i en internationell referentgranskad tidskrift där minst en författare är medarbete.

Akademiska sjukhuset: 4 755

Nära vård och hälsa: 74

Folktandvården: 11

Region Uppsala sammanslaget: 4840

Forskningsbokslut

Forskningsbokslutet innehåller bland annat reportage kring vissa forskningsprojekt och berättar också vilka forskarna bakom projekten är.

Digitala föreläsningar på ett populärvetenskapligt sätt

FoUU-Talks är digitala föreläsningar som sprider kunskap på ett populärvetenskapligt sätt. Föreläsningarna handlar om förvaltningen Nära vård och hälsas aktuella projekt och studier inom forskning, utveckling och utbildning.

Kliniska studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. På webbplatsen kan du se vilka arbeten och fokusområden som pågår inom forskning på en nationell nivå.

Kontakt

Region Uppsalas ledningskontor