Vad är adhd? - Lättläst

Hos den som har adhd
fungerar hjärnan
på ett lite annorlunda sätt
än hos andra.

Den som har adhd
kan vara överaktiv,
ha svårt att koncentrera sig
och behålla uppmärksamheten
på en sak.

Är man överaktiv
gör man ofta saker
utan att tänka först.
Man har svårt att sitta still
och kan ha svårt att kontrollera
sina känslor och reaktioner.

Add är en form av adhd
men utan överaktivitet.
Man är istället ofta lugn och långsam.
Man drömmer sig ofta bort
och har svårt att komma igång
med det man måste göra.

Om man har adhd
kan man ha svårt
att hålla ordning på saker
och glömma vad som ska göras.
Det kan också vara knepigt
att hålla reda på tider.

Det blir svårt
att göra färdigt
det man börjat göra.
Särskilt om det är en svår
eller tråkig aktivitet.

När något är spännande
och roligt att göra
går det lättare.
Då kan det istället vara svårt
att sluta när man måste.

De problem man har
kan göra det svårt i livet
om inte andra människor
förstår vad det handlar om.
Att få känna att man lyckas är viktigt.
Det ger självförtroende.

Det är bra om man tidigt upptäcker
att någon har adhd.
Då kan personen få hjälp och stöd
att utvecklas och må bra.
En del kan också få
särskilda mediciner.

Ungefär fem procent,
eller en av 20
av alla i Sverige har adhd.

Adhd är vanligare
hos pojkar än hos flickor
Det kan vara svårare att
upptäcka hos flickor
än hos pojkar.
Flickornas svårigheter
kan visa sig
på lite andra sätt
än pojkarnas.

Både barn och vuxna
kan ha adhd.
Man har samma svårigheter
men det hyperaktiva märks mer hos barn.

En del som har adhd
kan också ha andra funktionsnedsättningar
som autism eller Tourettes syndrom.
Man kan också ha svårt
att läsa, skriva och räkna.

Att ha adhd är inte bara negativt.
Om man får rätt stöd
kan den som har adhd
tillföra mycket genom sin påhittighet,
och sin förmåga att
se saker på ett nytt sätt
och välkomna nya utmaningar.

Få den här texten om adhd uppläst i Soundcloud (webbplats för distribution av ljud) på följande språk:

Version: 2022-03-16
Texten är framtagen av Infoteket om funktionshinder.

Infotekets övriga faktatexter om adhd

Här på webbplatsen kan du också läsa:

 

 

Lättläst

Här finns fler lättlästa texter
om funktionsnedsättningar.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län vid adhd.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om adhd.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.