Kultur

Vi jobbar för att du som länsinvånare ska möta ett rikt konstliv av hög kvalitet, få lust och möjlighet till att vara delaktig i kulturlivet och få en attraktiv livsmiljö. Det gör vi genom att samverka med och stödja länets kommuner, regionala kulturinstitutioner och det fria kulturlivet.

Uppslagen bok

Litteraturkarusellen

Författarbesök med Åke Smedsberg och Joanna Rubin Dranger 20 september-28 november.
Hand som håller i penna och skriver i häfte

Kurs i kreativt skrivande

Den 20 oktober har bibliotekspersonal i Uppsala län möjlighet att delta i en skrivkurs tillsammans med Kerstin Önnebo.
Litet foto av stenstrand och sjö

Webbinarie: Duved Framtid/Duvedsmodellen

Klockan 8.30-9.30 den 20 oktober ger bland annat Björn Hellström och Helen Olauson ett inspirationssamtal om Duvedsmodellen, en modell för framtidens samhällsutveckling.

Kulturnyheter

2022-09-13
Sista ansökningsdag är den 7 oktober.
2022-09-07
Region Uppsala deltar på flera platser under årets upplaga av Kulturnatten i Uppsala nu på lördag den 10 september.
2022-09-07
Från och med den 7 september 2022 kan du som professionellt verksam inom teater eller konst söka något av Region Uppsalas mentorskapsprogram som utlyses i höst.

Upptäck Kultur- och folkbildningsverksamheten inom Region Uppsala

Regional kulturplan

Kulturplanen är det viktigaste strategiska styrdokumentet för de mål, satsningar och prioriteringar som Region Uppsala gör under ett verksamhetsår. 

Kulturpolitiska mål

Målen och utvecklingsområdena som Region Uppsala beslutat om i den regionala kulturplanen för perioden 2019-2022.

Projekt, satsningar och samarbeten

Våra större projekt och samarbeten inom kultur.

Konsten i Region Uppsala

Se vilken konst som finns runtom i länet och hur den köps in.

Kurser och fortbildning

Vi stödjer verksamma kulturskapare med kompetensutveckling och vidareutbildning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Se vad som är på gång inom det kulturpolitiska området. Nyhetsbrevet ges ut cirka fyra gånger per år.

Kontakt

Telefon: 018-611 00 00 (växel)

E-post: kultur@regionuppsala.se

Post: Kultur och bildning, 751 85 Uppsala

Besök: Storgatan 27, Uppsala

Tillgänglighet

Huset är byggt 2016 enligt gällande regelverk för tillgänglighet. Besökare tas emot i receptionen.