Kultur

Vi jobbar för att du som länsinvånare ska möta ett rikt konstliv av hög kvalitet, få lust och möjlighet till att vara delaktig i kulturlivet och få en attraktiv livsmiljö. Det gör vi genom att samverka med och stödja länets kommuner, regionala kulturinstitutioner och det fria kulturlivet.

Wiks slott i solnedgång

100 år på Wik

Region Uppsala firar 100 år på Wik och vi bjuder in till en folkfest som pågår under hela år 2023. Se hela programmet här.
Konstverk

Utställning: Nu är inte nu – konsten att fånga tiden

Kom och se verk ur Region Uppsalas konstsamling som ur olika perspektiv behandlar begreppet tid 9 september–17 december.

Kulturnyheter

2023-12-01
Region Uppsala har utvecklat en berättelsestig som bjuder in invånarna i länet att utforska och ta del av den rika historien som finns i Wikområdet.
2023-11-28
Under 2024 erbjuder Region Uppsala länets dramatiker och professionella teateraktörer handledning för att utveckla sina pjäser tillsammans med dramatikerna Astrid Menasanch Tobieson, Jonas Österberg Nilsson och Marie Persson Hedenius.
2023-11-16
Region Uppsala har fattat beslut om årets andra och sista fördelning av regionalt projektbidrag inom kultur, enligt riktlinjer fastslagna av Region Uppsalas kulturnämnd. Fem projekt som bidrar till utvecklingen av kulturlivet i Uppsala län beviljas bidrag om totalt 438 000 kronor.

Upptäck Kultur- och folkbildningsverksamheten inom Region Uppsala

Projekt, satsningar och samarbeten

Våra större projekt och samarbeten inom kultur.

Konsten i Region Uppsala

Se vilken konst som finns runtom i länet och hur den köps in.

Kurser och fortbildning

Vi stödjer verksamma kulturskapare med kompetensutveckling och vidareutbildning.

Regional kulturplan

Kulturplanen är det viktigaste strategiska styrdokumentet för de mål, satsningar och prioriteringar som Region Uppsala gör under ett verksamhetsår. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Se vad som är på gång inom det kulturpolitiska området. Nyhetsbrevet ges ut cirka fyra gånger per år.

Kontakt

Telefon: 018-611 00 00 (växel)

E-post: kultur@regionuppsala.se

Post: Kultur och bildning, 751 85 Uppsala

Besök: Storgatan 27, Uppsala

Tillgänglighet

Huset är byggt 2016 enligt gällande regelverk för tillgänglighet. Besökare tas emot i receptionen.