Kultur

Vi jobbar för att du som länsinvånare ska möta ett rikt konstliv av hög kvalitet, få lust och möjlighet till att vara delaktig i kulturlivet och få en attraktiv livsmiljö. Det gör vi genom att samverka med och stödja länets kommuner, regionala kulturinstitutioner och det fria kulturlivet.

Wiks slott i solnedgång

100 år på Wik

Region Uppsala firar 100 år på Wik och vi bjuder in till en folkfest som pågår under hela år 2023. Se hela programmet här.
Man med kalt huvud och skägg

Föredrag: Mellan stad och land – konsten på Stadsbussdepån i Fyrislund

Den 2 februari klockan 19 berättar Martin Ålund som haft det konstnärliga ansvaret för inköp och beställningar av konst till Uppsalas nya bussdepå om hur konst och bussar hör ihop. Fri entré!

Kulturnyheter

2023-01-30
Kortfilmen "Little to Big" av Ellen Fiske och Ellinor Hallin tog hem Guldbaggen för bästa kortfilm när 2022 års bästa svenska filmer korades den 23 januari på Cirkus. "Little to Big" har fått ett regionalt filmstöd av Region Uppsala och följer kuratorerna hos BRIS när de tar emot samtal från barn och ungdomar.
2022-12-15
I två specialtillverkade skåp beskriver konstnärerna Charlotta Östlund och Jens Henricson i konstnärlig form berörande historier från patienters livsberättelser.
2022-11-22
För andra gången genomför Region Uppsala ett mentorskapsprogram inom konst. Nu har mentor och adept antagits. Mentorskapsprogrammet har som syfte att stödja konstnärer i Uppsala län att utveckla sitt konstnärskap och konstnärliga idéer samt möjliggöra konstnärligt utbyte.

Upptäck Kultur- och folkbildningsverksamheten inom Region Uppsala

Regional kulturplan

Kulturplanen är det viktigaste strategiska styrdokumentet för de mål, satsningar och prioriteringar som Region Uppsala gör under ett verksamhetsår. 

Projekt, satsningar och samarbeten

Våra större projekt och samarbeten inom kultur.

Konsten i Region Uppsala

Se vilken konst som finns runtom i länet och hur den köps in.

Kurser och fortbildning

Vi stödjer verksamma kulturskapare med kompetensutveckling och vidareutbildning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Se vad som är på gång inom det kulturpolitiska området. Nyhetsbrevet ges ut cirka fyra gånger per år.

Kontakt

Telefon: 018-611 00 00 (växel)

E-post: kultur@regionuppsala.se

Post: Kultur och bildning, 751 85 Uppsala

Besök: Storgatan 27, Uppsala

Tillgänglighet

Huset är byggt 2016 enligt gällande regelverk för tillgänglighet. Besökare tas emot i receptionen.