Kultur

Vi jobbar för att du som länsinvånare ska möta ett rikt konstliv av hög kvalitet, få lust och möjlighet till att vara delaktig i kulturlivet och få en attraktiv livsmiljö. Det gör vi genom att samverka med och stödja länets kommuner, regionala kulturinstitutioner och det fria kulturlivet.

Kultur- och folkbildningsverksamheten inom Region Uppsala går under den politiskt tillsatta kulturnämnden. Nämnden är styrelse för förvaltningen Kultur och bildning som ansvarar för enheterna Kulturutveckling, Konstenheten, Region Uppsala folkhögskola och Wiks slott.

Samverkar du med oss inom ditt yrke? Gå till Samverkanswebben där det finns mer information för dig som jobbar inom bibliotek, kultur, vård, skola och andra områden. 

 

Kulturnyheter

2022-01-17
I mitten av februari 2022 drar Litteraturkarusellen igång sin turné på några av länets bibliotek.
2022-01-14
Region Uppsala har fått stöd från Statens kulturråd för projektet Växelspel, ett 3-årigt utvecklingsprojekt. Syftet är att utifrån Stig Dagermans författarskap stärka litteraturens ställning genom att utforska metoder för samverkan för konstartsövergripande utveckling. Nu bjuder vi in till ett första möte och får besök av Suzanne Osten.
2021-12-16
Sedan 2002 arrangerar Region Uppsala Danssommarjobbet i Uppsala kommun. Det är ett spännande och annorlunda sommarjobb där ungdomar i årskurs 9 ges möjlighet att prova på yrket som dansare under tre veckor, från audition till färdig produktion. Nu söker Region Uppsala en ny koreograf och projektledare för uppdraget 2022.
2021-12-10
Kultur och bildning har fattat beslut om årets tredje och sista fördelning av regionalt bidrag till kulturprojekt med koppling till Uppsala län. Drygt 400 000 kronor fördelas till åtta olika projekt, som bidrar till att utveckla länets kulturliv.
2021-12-06
Under november 2021 har Region Uppsala startat upp ett nytt mentorskapsprogram inom konst. Regionen erbjuder redan tre framgångsrika mentorskapsprogram inom dans, film och litteratur och nu är det även konstens tur.
2021-11-09
Söker du ett nytt och utvecklande sammanhang för ditt författarskap? Har du fastnat i ett dilemma? Har du idéer du behöver utveckla? Ansök då om en plats i mentorskapsprogrammet för författare i Uppsala län.
2021-10-29
Lördag 20 november kommer Cristina Caprioli till Uppsala konsert- och kongress med föreställningen Ett hårlöst solo och Omkretz22. Föreställningen arrangeras i samarbete mellan Region Uppsala och Dansnät Sverige.
2021-10-27
Region Uppsala är en av bidragsgivarna till en av regionens mest långlivade kulturevenemang.
2021-10-15
Nu utlyser vi årets sista fördelning av regionalt bidrag till kulturprojekt. Har du/ni idéer eller planerar projekt som kan bidra till en återstart av kulturlivet i Uppsala län?
Alla nyheter

Kontakt

Telefon: 018-611 00 00 (växel)

E-post: kultur@regionuppsala.se

Post: Kultur och bildning, 751 85 Uppsala

Besök: Storgatan 27, Uppsala

Tillgänglighet

Huset är byggt 2016 enligt gällande regelverk för tillgänglighet. Besökare tas emot i receptionen.

Hitta på sidan