Administrativa handlingar

Från regionarkivet kan du beställa gamla administrativa handlingar. En administrativ handling är till exempel ett protokoll, beslut eller en utredning. Du kan beställa via vårt beställningsformulär, telefon, e-post, post eller genom att besöka oss under våra öppettider.

Om du letar efter mer aktuella handlingar skickar du beställning till diariet eller ringer till registratorerna. 

Se aktuella handlingar och kontaktuppgifter till registratorer.  

 Vi registrerar din beställning, oavsett hur den kommer in, i vårt diarium.  

Följ handläggningen av ärenden i Region Uppsalas diarium. 

Beställningsformulär

Om du ska hämta utskrivna kopior eller få dem hemskickade tillkommer en avgift efter 9 beställda sidor.

Ange hur du vill ta del av handlingen

Avgift för kopior

Att läsa handlingarna i original hos oss är gratis. Om du inte kan eller vill besöka oss kan du beställa kopior.

  • Sida 1-9 är gratis.
  • Sida 10 kostar 100 kronor.
  • Sida 11 och framåt kostar 6 kronor styck.
  • För rekommenderat brev tillkommer en extra avgift som du betalar.

Kopiorna kan skickas med post eller mejl beroende på vad du beställer. Det går också bra att hämta upp kopiorna under våra besökstider. Tala om i din beställning om du vill hämta kopiorna så kontaktar vi dig när de är klara.

Vill du besöka regionarkivet?

Läs på inför besöket

Kontakt

Regionarkivet Region Uppsala

Direkttelefon: 018-611 60 02 

Telefontider: måndag klockan 13–16, tisdag till fredag klockan 9–12. 

Fax: 018-13 40 03

Besöksadress: Västra Ågatan 16, Uppsala

Besökstider: måndag klockan 13–16, onsdag klockan 9–12 och fredag klockan 9–12.

Besök utanför öppettider sker enligt överenskommelse.

Postadress: Region Uppsala, Region Uppsalas ledningskontor, Regionarkivet, 751 85 Uppsala