Akt från barnhem och barnavårdsombud

Akterna från barnhemmen och barnavårdsombudet i Uppsala län innehåller anteckningar om barn som har blivit placerade i barnhem, fosterhem, blivande adoptivhem eller sommarhem.

Vi registrerar din beställning, oavsett hur den kommer in, i vårt diarium.  

Följ handläggningen av ärenden i Region Uppsalas diarium. 

Tillgängliga akter

 • Akter från barnavårdsombudet i Uppsala län för åren 1950-1976.
 • Baptisternas pojkhem i Kungsängen 1960-1973.
 • Ekolsnäs barnhem 1932-1941.
 • Gunillahemmet 1966-1976.
 • Judiths minne (Kävra barnhem) i Enköping 1930-tal-1960-tal.
 • Lindgårdens barnhem i Björklinge 1959-1983.
 • Långsjöns barnhem i Björklinge 1952-1960. För åren 1940-1951 finns inga akter - bara uppgifter om vilka datum barnet var på barnhemmet.
 • Snäckedals barnhem i Enköping 1968-1972.
 • Stabby barnhem/upptagningshem 1939-1965.
 • Stabby pojkhem/Stabby Tonårshem i Uppsala 1966-sommaren 1983.

Att tänka på vid beställning

Beställ egen akt

Du får alltid läsa vad som står om dig. Är akten från 1954 och framåt och det finns uppgifter om andra personer i den, är det inte säkert att du får läsa vad som står om dem. Det beror på lagar och sekretess. 

Beställ andras akter

Det finns uppgifter i akterna som kan vara känsliga. Därför finns det lagar som bestämmer när man får läsa andras akter.

Akter upprättade före 1954

Akter som inte har några anteckningar efter 1953 kan alla beställa och läsa.

Avlidna släktingars akter från 1954 och framåt

Vill du beställa avlidna släktingars akter från 1954 och framåt gäller särskilda regler och vi behöver göra en bedömning om vad vi kan lämna ut. Kontakta regionarkivet för mer information om hur du ska gå till väga.

Beställningsformulär

Ange vilken typ av akt du önskar beställa

Om du ska hämta utskrivna kopior eller få dem hemskickade tillkommer en avgift efter 9 beställda sidor.

Ange hur du vill ta del av handlingen

Avgift för kopior

Att läsa handlingarna i original hos oss är gratis. Om du inte kan eller vill besöka oss kan du beställa kopior.

 • Sida 1-9 är gratis.
 • Sida 10 kostar 100 kronor.
 • Sida 11 och framåt kostar 6 kronor styck.
 • För rekommenderat brev tillkommer en extra avgift som du betalar.

Vi skickar kopiorna till din folkbokföringsadress. Det går också bra att hämta upp kopiorna under våra besökstider. Tala om i din beställning om du vill hämta kopiorna så kontaktar vi dig när de är klara.

Vill du besöka regionarkivet?

Läs på inför besöket

Kontakt

Regionarkivet Region Uppsala

Direkttelefon: 018-611 60 02 

Telefontider: måndag klockan 13–16, tisdag till fredag klockan 9–12. 

Fax: 018-13 40 03

Besöksadress: Västra Ågatan 16, Uppsala

Besökstider: måndag klockan 13–16, onsdag klockan 9–12 och fredag klockan 9–12.

Besök utanför öppettider sker enligt överenskommelse.

Postadress: Region Uppsala, Region Uppsalas ledningskontor, Regionarkivet, 751 85 Uppsala