Personalhandlingar

Regionarkivet hjälper dig hitta gamla personalhandlingar (ansökningshandlingar, löneuppgifter med mera) för personer som har arbetat hos Landstinget i Uppsala län. Det varierar vad som finns sparat för olika tider.

För kopia av personalhandlingar från när du själv var anställd ska du däremot kontakta HR-avdelningen på den förvaltning där du senast var anställd.

Vi registrerar din beställning, oavsett hur den kommer in, i vårt diarium.  

Följ handläggningen av ärenden i Region Uppsalas diarium. 

Beställningsformulär

Vill du beställa en matrikel? En matrikel innehåller bland annat anställningsperiod, sjuk‐ och semesterdagar.

Om du ska hämta utskrivna kopior eller få dem hemskickade tillkommer en avgift efter 9 beställda sidor.

Ange hur du vill ta del av handlingen

Avgift för kopior

Att läsa handlingarna i original hos oss är gratis. Om du inte kan eller vill besöka oss kan du beställa kopior.

  • Sida 1-9 är gratis.
  • Sida 10 kostar 100 kronor.
  • Sida 11 och framåt kostar 6 kronor styck.
  • För rekommenderat brev tillkommer en extra avgift som du betalar.

Vi skickar kopiorna till din folkbokföringsadress. Det går också bra att hämta upp kopiorna under våra besökstider. Tala om i din beställning om du vill hämta kopiorna så kontaktar vi dig när de är klara.

Vill du besöka regionarkivet?

Läs på inför besöket

Kontakt

Regionarkivet Region Uppsala

Direkttelefon: 018-611 60 02 

Telefontider: måndag klockan 13–16, tisdag till fredag klockan 9–12. 

Fax: 018-13 40 03

Besöksadress: Västra Ågatan 16, Uppsala

Besökstider: måndag klockan 13–16, onsdag klockan 9–12 och fredag klockan 9–12.

Besök utanför öppettider sker enligt överenskommelse.

Postadress: Region Uppsala, Region Uppsalas ledningskontor, Regionarkivet, 751 85 Uppsala