Movingoavtal

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt idag att godkänna inriktningen för upphandling av Movingoavtal med trafikutövare som med egna fordon och under eget varumärke bedriver länsöverskridande trafik. De sträckor som avses är Uppsala–Stockholm samt Västerås–Enköping–Stockholm. Att möjliggöra för länets invånare att kunna resa med Movingo i den regionala tågtrafiken är av mycket stor betydelse för att kunna uppfylla målen i Trafikförsörjningsprogrammet och andra styrande dokument.