5,1 miljoner extra till eget nät för fjärrvärme

Ett större projekt på Akademiska sjukhuset tilldelas ytterligare 5,1 miljoner kronor efter beslut av fastighets- och servicenämnden, till en total summa av 25,1 miljoner kronor. Projektet samordnar flera olika insatser inom energibesparing, fjärrvärme och kraftmatning – men det viktigaste är ett separat nät för fjärrvärme på Akademiska sjukhuset.

Med det system för fjärrvärme som finns idag så nyttjar Vattenfall Akademiska sjukhusets kulvertrör för distribution av fjärrvärme både inom och utom Akademiska sjukhuset. Här är målet nu ett separat fjärrvärmenät, med lägre tryck och lägre temperatur än i Vattenfalls system (70 - 75 grader istället för 120 grader). Ett separat nät uppfyller Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps rekommendationer om driftsäkerhet, enligt handlingarna i ärendet. Det minskar risken för att en läcka skulle slå ut hela eller delar av Akademiska sjukhusets fjärrvärme.

Projektet ska bland annat resultera i två undercentraler för att ta emot fjärrvärme centralt, och därefter sänka trycket och värmen och reglera volymen. Projektet samordnar även flera underprojekt, som har koppling till varandra. Sedan tidigare finns 20 miljoner kronor avsatta, en del ändringar i projektets omfattning och kostnadsökningar från entreprenören innebar att fastighets- och servicenämnden nu alltså klubbade ytterligare 5,1 miljoner kronor till projektet.