Stamrenovering av Wiks slott tidigareläggs

En stamrenovering av Wiks slott var inplanerad till år 2022. Samtidigt bedriver nu Kultur och bildning ingen verksamhet i slottet, på grund av den pågående coronapandemin. Därför beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte att Stamer att förläggas till samma platser och stor hänsyn kommer att tas till att slottet är en kulturmärkt byggnad, detta i enlighet med den programrapport som tagits fram.

Projektet och genomförandet förväntas pågå i cirka 9 månader. En mindre del har redan gjorts, i samband med en vattenläcka i köket år 2017. Då golvet då redan var frilagt togs tillfället i akt att byta spillvattenrör, vattenrör och värmeledningar. Frånsett detta har ingenting gjorts sedan 1940-talet.