Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Stamrenovering av Wiks slott tidigareläggs

En stamrenovering av Wiks slott var inplanerad till år 2022. Samtidigt bedriver nu Kultur och bildning ingen verksamhet i slottet, på grund av den pågående coronapandemin. Därför beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte att Stamer att förläggas till samma platser och stor hänsyn kommer att tas till att slottet är en kulturmärkt byggnad, detta i enlighet med den programrapport som tagits fram.

Projektet och genomförandet förväntas pågå i cirka 9 månader. En mindre del har redan gjorts, i samband med en vattenläcka i köket år 2017. Då golvet då redan var frilagt togs tillfället i akt att byta spillvattenrör, vattenrör och värmeledningar. Frånsett detta har ingenting gjorts sedan 1940-talet.