Svar på initiativ om handsprit

Vid fastighets- och servicenämndens möte i juni väckte Lawrence Bishop (V) ett initiativ med en fråga om tillgången till handsprit för personalen vid Akademiska barnsjukhuset. Enligt initiativet har det under två månaders tid saknats handsprit i personalens omklädningsrum.

Av svaret framgår bland annat att efterfrågan på handsprit under coronapandemin ökade med flera hundra procent, samt att handsprit i publika utrymmen och omklädningsrum som placerats ut försvann. Den regionala särskilda sjukvårdsledningen godkände inte heller avsteg från innehållskrav, då det visade sig att vissa alternativa inköp inte höll måttet.

Nu är situationen annorlunda: leveranser av handsprit från ordinarie leverantör kommer, både produktionstakt och distribution har förbättrats. Det finns därmed tillräckliga mängder för att fylla på även i omklädningsrum. Med detta ansågs initiativet besvarat.