Minusprognos på cirka 1,1 miljard kronor

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset efter oktober månad uppgår till minus 1 057 miljoner kronor. Detta framgår av ekonomirapporten.

480 miljoner kronor beräknas vara direkt orsakade av situationen med covid-19, resten av minusprognosen kommer från ordinarie verksamhet. Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 10 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett resultat om minus 44 miljoner kronor.

Totalt uppgår årsprognosen för sjukhusstyrelsen till minus 1 111 miljoner kronor. Prognosen är dock osäker, då den pågående hanteringen av coronapandemin innebär en stor grad av osäkerhet både vad gäller kostnader och intäkter.