Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Minusprognos på cirka 1,1 miljard kronor

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset efter oktober månad uppgår till minus 1 057 miljoner kronor. Detta framgår av ekonomirapporten.

480 miljoner kronor beräknas vara direkt orsakade av situationen med covid-19, resten av minusprognosen kommer från ordinarie verksamhet. Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 10 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett resultat om minus 44 miljoner kronor.

Totalt uppgår årsprognosen för sjukhusstyrelsen till minus 1 111 miljoner kronor. Prognosen är dock osäker, då den pågående hanteringen av coronapandemin innebär en stor grad av osäkerhet både vad gäller kostnader och intäkter.