Ändringar i förfrågningsunderlag för barnmorskemottagning

Vårdstyrelsen fastställde ändringar i förfrågningsunderlaget för barnmorskemottagning.

Ansvaret för att erbjuda stöd vid förlossningsrädsla har blivit tydligare liksom ansvaret för att anordna föräldrautbildning. Dessutom förlängs uppdraget för eftervård från 12 till 16 veckor efter förlossning.

Krav på att mottagningarna ska ha öppet under minst 40 timmar per vecka införs också.

Den så kallade kapiteringsersättningen som betalas ut till barnmorskemottagningarna för gravida som listat sig på mottagningen höjs med 2,9 procent. Besöksersättningen höjs lika mycket.

Det nya förfrågningsunderlaget börjar gälla den 1 januari 2021.

(S) yrkade på att förfrågningsunderlagen ska kompletteras med att vårdgivarens personal som utför tjänsterna ska erbjudas kollektivavtalsliknande villkor när det gäller exempelvis lön, tjänstepension och arbetsskadeförsäkring. Yrkandet avslogs.

(S) och (V) reserverade sig.