Tandvårdsfilialen i Skärplinge läggs ned

Den filial inom folktandvården som funnits i Skärplinge sedan 1995 avvecklas nu. Det beslutade vårdstyrelsen under sitt sammanträde. Verksamheten har bemannats med chef och personal från Skutskär och tar i dagsläget emot barn och unga upp till 23 års ålder.

Enheten bemannas med tandhygienist en dag per vecka och totalt utförs cirka 750 undersökningar per år. Om behovet av behandling är större så hänvisas patienten i första hand till Skutskärs folktandvård. Många unga vuxna har dock valt att få all sin behandling i Tierp, Skutskär eller Gävle.

Vårdstyrelsens beslut grundas dels i att ny tandläkarutrustning och inredning behöver köpas in för att kunna fortsätta genomföra undersökningar. Totalt kostar det 650 000 kronor att ersätta gammal och trasig utrustning. Det låga patientunderlaget har också gjort att det är svårt att fylla tiden med annan patient vid avbokningar.

Patienter från Skärplinge ska fortsätta att erbjudas omhändertagande vid klinikerna i Skutskär eller Tierp.

(SD) yrkade på avslag och reserverade sig mot beslutet.