Ersättning för vaccination klar

Region Uppsala kommer att ersätta varje utförd vaccination mot covid-19 med 200 kronor, såväl privata vaccinatörer som egna vaccinatörer får denna summa. För en vaccinering som kräver två doser blir ersättningen alltså totalt 400 kronor. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Bakgrunden är att staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har kommit överens om förutsättningarna för genomförande av vaccinering mot covid-19. Staten står för finansiering och regionen arbetar med att förbereda för vaccinationerna. Målsättningen är att boende i Sverige som är över 18 år ska erbjudas vaccinering mot covid-19 under det första halvåret 2021.

Överenskommelsen innebär att staten kommer att ersätta regionerna med 275 kronor per given dos vaccin som registrerats i det nationella vaccinationsregistret. För en vaccinering som kräver två doser blir alltså ersättningen totalt 550 kronor.

Mellanskillnaden mellan vad Region Uppsala får av staten och vad Region Uppsala ersätter vaccinatörerna med ska finansiera centrala kostnader, så som personal, IT, lokaler, transporter till vaccinationsställen, bortforsling av vaccinationsavfall, central förvaring av vaccin, vaccinationskit med mera.