Regionala utvecklingsanslag fördelade

Vid sitt möte godkände regionstyrelsen fördelningen av utvecklingsanslagen (sammanlagt drygt 6,2 miljoner kronor) för år 2021, liksom medlems- och serviceavgifter. Den stora posten för medlems- och serviceavgifter är anslaget till Upplandsstiftelsen på drygt 21,4 miljoner kronor. Därutöver fördelas drygt 1,5 miljoner kronor till bland annat Mälardalsrådet, EIT Health och Stockholmsregionens Europaförening.

Vad gäller utvecklingsanslag får bland annat STUNS cirka 1,6 miljoner kronor, Uppsala Innovation Centre (UIC) drygt 1,2 miljoner kronor och STUNS Life Science drygt 1,1 miljoner kronor.

Vid ett tidigare beslut i november tilldelades även Almi Företagspartner Uppsala AB pengar, drygt 8,5 miljoner kronor för år 2021.