Prognos på plus 111 miljoner kronor

Det prognostiserade årsresultatet per oktober, enligt balanskravet, uppgår till plus 111 miljoner kronor. Detta är 65 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen innebär därtill en förbättring jämfört med föregående prognos med 316 miljoner kronor. Det beror på att prognosen nu justerats med en bedömd ersättning för merkostnader för covid-19.

Det finns fortfarande en stor osäkerhet gällande vilka effekter coronapandemin kommer att ha på verksamheten, både på kort sikt och på lite längre sikt. Ytterligare prognosförändringar, utifrån hur läget förändras, kan därmed komma att ske.