Förstärkningar om läkarnärvaro på särskilda boenden beslutade

Vårdstyrelsen har beslutat att en tillfällig ökning av läkarinsatserna i kommunernas särskilda boenden ska kunna ske vid akut och tillfällig covid-smitta. Detta är tänkt att minska behovet av inläggning liksom påfrestningen på sjukhusets resurser. En tillfällig ökning antas också förbättra tryggheten för både äldre, anhöriga samt personal vid boendet.

Dessutom ska både omfattningen och utformningen av uppdraget med läkarinsatser i särskilda boenden ses över med återrapport till styrelsen senast i maj 2021.

Vill du veta mer?

Läs handlingar och protokoll från vårdstyrelsen 15 december.