Region Uppsala tar över uppföljning av miljöcertifiering

Uppföljningen av Region Uppsalas certifierade miljöbyggnader kommer fortsättningsvis att ske i egen regi, istället för genom så kallad tredjepartsverifiering. Detta beslutade idag fastighets- och servicenämnden.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Certifieringen innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av en tredje part. Det framgår av Region Uppsalas miljöprogram att nya fastigheter ska vara klassade enligt Miljöbyggnad eller motsvarande. Fastighet och service har idag tre fastigheter som är preliminärt certifierade (B11, B14 och ingång 100 vid Akademiska sjukhuset). Även inom kommande produktion finns dessa krav.

Dagens beslut handlar om själva uppföljningen av miljöcertifieringen. Denna uppföljning vill Region Uppsala genomföra i egen regi genom uppföljande kontroller inom områden som radon, ventilation, tappvattenkvalitet och energiprestanda.