Motion om råd för nationella minoriteter fick svar

I februari motionerade (V) om att Region Uppsala borde inrätta ett råd för nationella minoriteter, under regionstyrelsen. Detta med en liknande konstruktion som pensionärsrådet eller rådet för delaktighet. Enligt motionen borde Region Uppsala också bjuda in föreningar som representerar de nationella minoriteterna att teckna avtal med Region Uppsala om hur samråd och dialog ska bedrivas.

Av svaret framgår bland annat att regionstyrelsen i juni 2020 beslutade att tillsätta en kommitté med uppdraget att utreda eventuella förändringar i Region Uppsalas politiska organisation inför mandatperioden 2023 – 2026. Kommittén ska även utreda behovet av olika råd. Enligt svaret bör man inte föregå detta arbete, utan frågan om ett särskilt råd för nationella minoriteter ska inkluderas i utredningen.

Med denna redogörelse ansågs motionen besvarad.