Motion om mobila ungdomsmottagningar avslogs

David Perez (SD) har inkommit med en motion om att Region Uppsala bör utreda förutsättningarna för att införa en mobil ungdomsmottagning i länet.

I svaret finns en genomgång av både fördelar med mobila mottagningar och nackdelar med dessa mottagningar. Men slutsatsen är att det kan finnas behov av andra sätt av tryggad tillgänglighet – exempelvis i form av en digital onlineverksamhet med öppettider som kompletterar de fysiska mottagningarna för ungdomar. Detta därtill till en lägre kostnad än vad införandet av en mobil ungdomsmottagning skulle föra med sig (buss, chaufför etcetera). Därför avslogs motionen.