Programarbete inleds för nya lokaler för arytmi och PCI

Vid sitt möte beslutade regionfullmäktige att ett investeringsprojekt för nya lokaler för arytmi och PCI nu ska gå vidare till ett programarbete, till en kostnad av högst drygt 11,7 miljoner kronor. PCI är en förkortning för percutan coronar intervention, vilket innebär behandlingar som öppnar upp förträngningar i blodkärl.

Idag är PCI-verksamheten och kardiologiverksamheten, som behandlar olika rytmrubbingar i hjärtat (arytmi), placerade långt ifrån varandra. Lokalerna är slitna, kardiologverksamheten är dessutom i behov av ett tredje arytmilab.

Den totala uppskattade kostnaden för investeringsprojektet ligger på cirka 156 miljoner kronor. I Regionplan och budget finns i dagsläget 100 miljoner kronor avsatta för projektet. De 56 miljoner som saknas leder till omdisponeringar där 50 miljoner kronor tas från medel för ombyggnad av byggnad D1 (en totalrenovering av D1 tros kosta 250 – 300 miljoner kronor, 50 miljoner är allt som idag finns avsatt). Resterande pengar tas genom omdisponering från ombyggnad av det så kallade centralblocket (B 12).