Projekt om solenergi beviljas finansiering

Region Uppsala kommer att medfinansiera Uppsala Universitets projektansökan SOLVE – Solenergi för Sverige med 1,4 miljoner kronor. Detta under förutsättning av att universitetet beviljas medel från Energimyndighetens utlysning Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Uppsala universitet står som koordinator för projektet och kommer att lämna in ansökan i slutet av maj. Det tänkta kompetenscentrumet består av sex akademiska parter – Uppsala Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Högskolan Dalarna, Karlstads Universitet, RISE och Mälardalens Högskola. Tanken med samverkan är att samla styrkorna och tillsammans med näringsliv och regioner förhoppningsvis bli ledande i att skynda på och underlätta utvecklingen av solel i Sverige. Region Uppsalas medfinansiering motsvarar 1,7 procent av projektets totalkostnad.