Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Prognos på minus 176 miljoner kronor

Region Uppsalas årsprognos per mars månad uppgår till minus 176 miljoner kronor, vilket är en försämring med 128 miljoner kronor sedan februari månad, och cirka 300 miljoner kronor sämre än budgeterat. Orsaken till denna nedrevidering av prognosen är högre pensionskostnader, minus 332 miljoner kronor.

Bakgrunden till de högre pensionskostnaderna är ett så kallat förlängt livslängdsantagande: då människor lever längre måste pension utbetalas under en längre tid. För en så stor arbetsgivare som Region Uppsala får detta stora konsekvenser.