Region Uppsala medfinansierar tre projekt

Region Uppsala medfinansierar tre olika projekt inom regional utveckling, efter beslut av regionstyrelsen.

Almi Företagspartner Uppsala och Energikontoret Mälardalen beviljas medfinansiering med 670 000 kronor för genomförandet av projekt Hållbar Omställning i ÖMS 2021 – 2023. Projektet är ett samarbete mellan Almibolagen och energikontoren som är verksamma i Östra Mellansverige (ÖMS). Projektet har som mål att stärka företagens konkurrenskraft och regionernas förutsättningar för hållbar tillväxt, grön och digital omställning, samt att stödja ett robust system för att främja dessa företags omstart och omställning.

STUNS, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle, beviljas medfinansiering med 900 000 kronor för genomförandet av projektet Test@Testa Center by STUNS 2021 – 2023. Projektet riktar sig framförallt mot små och medelstora bolag med stor tillväxtpotential inom biologiska, tekniska och digitala projekt. Exempelvis life science-företag som utvecklar någon typ av biologisk produkt, antingen läkemedel, diagnostisk komponent eller övrig reagens.

Uppsala Innovation Center (UIC) beviljas medfinansiering med 1 024 063 kronor för genomförandet av projektet ÖMSINT – Swedish scaleup 2021 – 2023. Projektet är ett samverkansprojekt mellan fem innovationsaktörer (UIC, Linköping Science Park, Inkubera, Västerås Science Park och Create). Projektet är en satsning på att framtidssäkra de mest innovativa och skalbara bolagen, med störst tillväxtpotential på en global marknad. Detta sker genom att bolagen erbjuds avancerad affärsutveckling.