IVO får svar om läkarinsatser i särskilt boende

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tidigare kritiserat Region Uppsala efter en granskning av den hälso- och sjukvård som givits till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på kommunala särskilda boenden. Regionen redovisade i ett svar till IVO i januari en lång rad åtgärder för att förhindra smitta på boenden och för att förbättra vården på särskilt boende. IVO har därefter begärt en komplettering med utgångspunkt i den redovisning som tidigare lämnats.

Bland annat har IVO efterfrågat hur Region Uppsala har följt upp vidtagna åtgärder, samt en beskrivning av vilka effekter vidtagna åtgärder har fått. Vid sitt möte klubbade nu regionstyrelsen svaret till IVO.

Av svaret framgår bland annat att en checklista för SÄBO-läkare (läkare på särskilda boenden) nu är framtagen och kommunicerad. Bland andra färdiga åtgärder finns att förfrågningsunderlaget för LOV vårdcentral är förtydligat vad gäller läkarmedverkan på särskilda boenden.