Flytt av bassjukvård utreds vidare

Region Uppsala ska fortsätta att utreda möjligheten att flytta ut viss bassjukvård från Akademiska sjukhuset till andra vårdgivare. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Syftet med att flytta viss vård är att vården ska kunna bedrivas mer effektivt och att förbättra tillgängligheten. Exempel på vårdgivare som skulle kunna ta över vård är Lasarettet i Enköping, Nära vård och hälsa, andra regioner inom Sjukvårdsregion Mellansverige och privata vårdgivare.

Sjukhusstyrelsens beslut innebär att man går vidare och gör en fördjupad utredning av områdena ögonsjukdomar, öronsjukdomar och hudsjukdomar. Man ska också börja utreda möjligheten att flytta ut bassjukvård inom slutenvårdsområdena kirurgi och ortopedi.

En återrapport ska ges till sjukhusstyrelsen i februari 2022.

(S) och (V) lämnade särskilda yttranden.