Initiativ om att utreda akutsjukvården avslogs

(S) föreslog i ett initiativ att en utredning ska göras om att göra akutsjukvården till ett eget verksamhetsområde inom Akademiska sjukhuset. Enligt förslaget skulle man också utreda möjligheten att skapa egna vårdplatser, till exempel kirurgisk, medicinsk och geriatrisk akutvårdsavdelning och intermediärvårdsavdelning.

Sjukhusstyrelsen avslog initiativet med hänvisning till att det är förvaltningscheferna som besitter den verksamhetsmässiga kompetensen och ansvarar för att organisera verksamheten.

(S), (V) och (SD) yrkade på att ärendet skulle återremitteras. Detta avslogs.