Oförändrade prognoser för sjukhusen

 Akademiska sjukhuset beräknas göra ett underskott under 2021 på minus 630 miljoner kronor och Lasarettet i Enköping väntas göra ett plusresultat på 10 miljoner kronor. Det framgår av sjukhusstyrelsens månadsrapport för september. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående månad.