Riktlinjer för mat och måltider på sjukhusen antagna

Sjukhusstyrelsen beslutade att anta riktlinjer för mat och måltid på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Syftet med riktlinjerna är att sjukhusen ska bidra till hållbara matvanor genom att förenkla möjligheterna att göra näringsriktiga, hälsosamma och miljömedvetna måltidsval. Akademiska sjukhuset ska enligt riktlinjerna vara ett föredöme när det gäller mat och näring som främjar hälsa och bidrar till en hållbar utveckling.

Alla verksamheter omfattas av riktlinjerna, även till exempel fika som beställs till möten, caféer, kiosker och automater.