Samordning av särskild kollektivtrafik

Nämnden informerades om att arbetet med att organisera den särskilda kollektivtrafiken genom en gemensam beställningscentral har påbörjats. Initialt omfattar samordningen ett övertagande från Uppsala och Östhammars kommun där kommunernas verksamheter kopplat till den särskilda kollektivtrafiken har identifierats. Dessutom har praktiska förberedelser påbörjats inför en framtida verksamhetsövergång under 2022.