Trafikförändringar i region- och stadsbusstrafiken

Coronapandemin har inneburit stora intäktsförluster i kollektivtrafiken. 2022 års resande antas dessutom vara på en lägre nivå än före pandemin vilket medför krav på att minska trafikkostnaderna med 10 miljoner kronor nästa budgetår. Flera olika förslag på reducerad trafik har analyserats med avseende på:

  • Antal påverkade resenärer
  • Besparingspotential
  • Påverkan på utbudet / alternativa resmöjligheter.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att godkänna följande trafikförändringar:

  • Linje 773 Västerås – Uppsala: Utglesning av trafik från 30-till 60-minuterstrafik från juni 2022.
  • Linje 898 Enköping – Bålsta – Kista: Avveckling av linjen.
  • Linje 770 Storvreta – Uppsala – Gränby: Avveckling av linjen.
  • Linje 774 Västerås – Enköping – Uppsala: Ingen trafik mellan Uppsala och Enköping under helger.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet efter yrkande på återremiss.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet efter yrkande på avslag.