Förlängning av avtal med Transdev

Nuvarande trafikavtal för Upptågstrafiken upphör den 11 december 2021. Upphandling av ny trafikoperatör på sträckorna Gävle–Uppsala och Sala–Uppsala ingår som en del i en större trafikupphandling som Mälardalstrafik AB genomför, en upphandling som nu överprövas.

Därför beslöt trafik- och samhällsutvecklingsnämnden vid sitt möte idag att trafikdirektören får i uppdrag att utlösa den option som finns i det nuvarande trafikavtalet mellan Region Uppsala och Transdev Uppland AB om förlängning med sex månader till i juni 2022, under förutsättning att Mälardalstrafiks planerade trafikstart med ny trafikoperatör anpassas till detta. Förslaget bedöms inte påverka de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva Upptågstrafiken.