Region Uppsala ska ta fram handlingsplan för fast läkarkontakt

Region Uppsala ska skapa en handlingsplan för en fast läkarkontakt inom primärvården, i enlighet med den nationella överenskommelsen God och nära vård 2021. Detta beslutade vårdstyrelsen, hälso- och sjukvårdsdirektören fick uppdraget att ta fram handlingsplanen och redovisa denna i juni.

Enligt handlingarna i ärendet så syftar en fast läkarkontakt inom primärvården till en ökad kontinuitet inom vården. Av den nationella överenskommelsen framgår att senast vid utgången av 2022 så ska minst 55 procent av befolkningen i Sverige ha en fast namngiven läkarkontakt inom primärvården. För de i befolkningen som bor på ett särskilt boende för äldre och som där får sin huvudsakliga hälso- och sjukvård ska andelen som har en fast läkarkontakt vara minst 80 procent vid utgången av 2022.

Det finns särskilda riktade statsbidrag för satsningen på en fast läkarkontakt, under förutsättning av att dessa pengar fördelas finns det 10 miljoner kronor för satsningen under 2021.