Oförändrad prognos i oktober

Den ekonomiska prognosen för förvaltningarna Nära vård och hälsa och Folktandvården var oförändrade i oktober jämfört med föregående månad. Nära vård och hälsa lämnar en prognos på plus 90 miljoner kronor och Folktandvården väntas göra ett plus på 11 miljoner kronor. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport.