Ny rapport om dialoguppföljning av privata vårdgivare

Region Uppsala har under 2019 och 2020 gjort en uppföljning hos 14 av 20 vårdcentraler. Rapporten föredrogs för vårdstyrelsen. (S) lämnade ett yrkande som innehöll flera förslag. Bland annat vill man se en mer detaljerad redovisning av bemanning och tillgänglighet. Yrkandena avslogs. (S) och (V) reserverade sig.