Alkohol

Bakgrund

Många sjukdomar har samband med alkoholkonsumtion ​och riskerna ökar ju mer man dricker. Att vara alkoholfri i samband med operation minskar riskerna för komplikationer.

Att tidigt uppmärksamma alkoholbruk som möjlig orsak till det patienten söker för kan förbättra hälsan, spara liv och bidra till att begränsa onödiga utredningar eller behandlingar.

Nyhet – alkohol

Från och med september 2023 är gränserna för riskbruk av alkohol justerade av Socialstyrelsen. Riskbruk av alkohol definieras som att dricka något av följande:

  • 10 standardglas eller mer per vecka
  • 4 standardglas eller mer per dryckestillfälle (så kallad intensivkonsumtion) en gång i månaden eller oftare

Dessa gränser gäller för både män och kvinnor, men vårdpersonalen behöver alltid göra en individuell bedömning.

Materialet som återfinns här uppdateras successivt under 2024.

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor prevention och behandling (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Stöd i arbetet för dig som personal

Användbara länkar som du kan använda i ditt arbete och hänvisa till.

Ikon föreställande en glödlampa

Föreläsningar och utbildningar

Logga in i utbildningsportalen och hitta aktuella föreläsningar.

Kontakt

Kontakt Nära vård och hälsa

Ann-Charlotte Bergerland, verksamhetsutvecklare

Kontakt Akademiska sjukhuset

Karin Kauppi, dietist / processledare hälsofrämjande sjukvård
018-611 87 55

Kontakt Lasarettet i Enköping

Cecilia Söderberg, verksamhetsutvecklare
0171-45 11 63

Kontakt Folktandvården

Kristin Markman, legitimerad tandhygienist
018-611 63 40