Fysisk aktivitet och FaR

Fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för god hälsa och livskvalitet​

Fysiskt aktivitet minskar risken att insjukna i de flesta av våra folksjukdomar och det minskar risken att dö i förtid​. Vi kan använda det som behandling och det förbättrar prognosen vid många olika sjukdomstillstånd.​
Fysisk aktivitet på recept (FaR), kan förskrivas av all legitimerad personal inom hälso- och sjukvården.

Stöd i arbetet för dig som personal

Ikon föreställande en glödlampa

Föreläsningar och utbildningar

Logga in i utbildningsportalen och hitta aktuella föreläsningar.

Kontakt

Kontakt Nära vård och hälsa

Anna Jansson, verksamhetsutvecklare

Kontakt Akademiska sjukhuset

Karin Kauppi, dietist / processledare hälsofrämjande sjukvård
018-611 87 55

Kontakt Lasarettet i Enköping

Cecilia Söderberg, verksamhetsutvecklare
0171-45 11 63

Maria C Nordström, fysioterapeut, livsstilskoordinator
0171-41 83 73

Kontakt Folktandvården

Kristin Markman, legitimerad tandhygienist
018-611 63 40