Fysisk aktivitet och FaR

Fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för god hälsa och livskvalitet​

Fysiskt aktivitet minskar risken att insjukna i de flesta av våra folksjukdomar och det minskar risken att dö i förtid​. Vi kan använda det som behandling och det förbättrar prognosen vid många olika sjukdomstillstånd.​
Fysisk aktivitet på recept (FaR), kan förskrivas av all legitimerad personal inom hälso- och sjukvården.

Stöd i arbetet för dig som personal

Kontakt

Emma Algell

Verksamhetsutvecklare

Hannah Sjulander

Verksamhetsutvecklare

Karin Kauppi

Dietist / Processledare hälsofrämjande sjukvård

Maria Nordström

Fysioterapeut Livsstilskoordinator