Matvanor

Ohälsosamma matvanor är näst efter tobak den största riskfaktorn för sjukdom i Sverige.

Mat är en del av den medicinska behandlingen och det är en viktig uppgift för vården att uppmärksamma patienternas matvanor och nutrition samt erbjuda råd och rätt behandling. Det kan handla både om att uppmärksamma ohälsosamma matvanor och undernäring. Genom att systematiskt arbeta med screening, bedömning, åtgärd och uppföljning kan rätt åtgärder erbjudas i ett tidigt skede. Det är viktigt att personal har kunskap om att patientens behov kan se olika ut i olika skeden och att rådgivning och behandling tar hänsyn till detta.

Ikon föreställande en glödlampa

Föreläsningar och utbildningar

Logga in i utbildningsportalen och hitta aktuella föreläsningar.

Kontakt

Kontakt Nära vård och hälsa

Malin Larhammar, verksamhetsutvecklare
018-617 09 27

Kontakt Akademiska sjukhuset

Karin Kauppi, dietist / processledare hälsofrämjande sjukvård
018-611 87 55

Kontakt Lasarettet i Enköping

Cecilia Söderberg, verksamhetsutvecklare
0171-45 11 63

Kontakt Folktandvården

Kristin Markman, legitimerad tandhygienist
018-611 63 40